Sankt Andreas kulturstig i Houtskärs Näsby
   
Punkterna i kartan

1. Sankta Maria kyrka
2. Prästgården
3. Församlingshemmet
4. Ångbåtsbryggan
5. Avrättningsplatsen
6. Hälsogården
7. Skärgårdsfolkhögskolan
8. Kommmunalgården
9. Midsommarstången, kvarnen
10. Sockenstugan
Startsida