Välkommen till ProHoutskär

Houtskär är en liten stadsdel i Pargas stad. Stadsdelen är belägen i Egentliga Finlands landskap, Västra Finlands län, längst i väster. Houtskär består av ca. 700 holmar av olika storlekar. Invånarantalet vid årsskiftet 2010 - 2011 är ca 560 personer.

Naturen är omväxlande och floran är artrik bl a tack vare en kalkrik jordmån, gott klimat och hävdade jordbruksmarker. Houtskär ingår i sin helhet i Skärgårdshavets biosfärområde och delvis i Skärgårdshavets nationalpark.

I Houtskär finns tre butiker, en bank och post och kyrkan Santa Maria i Näsby centrum. De gamla båthusen är fredade. På Houtskär växer orkidén Adam och Eva, Houtskärs sockenblomma, som är fridlyst och inte går att finna på många andra ställen i Finland. Vid olika tillfällen året om ordnas danser, vilket är en gammal tradition som hålls i liv med både äldre och unga deltagare som dansar pardanser från humppa till schottis till levande musik.

Orkidén Adam och Eva

Varmt välkommen till Houtskär !

 

Click here to login.